Sara Farm d.o.o.

O nama

Vizija

Naša vizija jeste da budemo domaći i regionalni lider u pružanju usluga prodaje, zastupanja, konsultacija i marketinga iz domena zdravlja i ljepote, da naše ime bude sinonim za kvalitet i povjerenje, te da našim korisnicima osiguramo profesionalnu uslugu koja zadovoljava najviše standarde i zahtjeve, gradeći uzajamno povjerenje i saradnju.

Misija

Naša misija je da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za korisnika, pružanjem usluga prodaje, zastupanje, konsultacija i marketinga, brinući se za dva najvažnija segmenta života a to su zdravlje i ljepota.

Vrijednosti kompanije

Vrijednosti koje njegujemo kao kompanija u skladu su s našom vizijom i misijom te jasno definiraju strateški okvir u svakom segmentu našeg poslovanja.

Posvećenost – poštujemo zadane rokove i vrijeme; radimo na ličnom razvoju; analiziramo probleme i težimo ka riješenju; kada ne uspijemo pokušavamo ponovo.

Povjerenje – dosljedno i otvoreno komuniciramo kako interno tako i eksterno; prepuštamo zadatke i odgvornosti drugima vjerujući da ih i oni mogu obaviti na kvalitetan način.

Timski duh – pomažemo jedni drugima; zajedno riješavamo probleme i prepreke; uvažavamo invididualne doprinose; stavljamo tim ispred ličnih interesa.

Poštovanje – otvoreno diskutujemo o svemu; prihvatamo različitosti; poštujemo stavove i mišljenja različita od nas; poštujemo tuđe vrijeme ispunjavajući zadate rokove.

Poslovni ciljevi

Cilj nam je zadovoljstvo naših poslovnih partnera sa jedne strane i naših kupaca odnosno korisnika usluga sa druge strane, postižući balans između ove dvije skupine pružajući naše usluge na najkvalitetniji način.

Upravljanje odnosima s klijentima

Ključ našeg uspjeha jeste razumijevanje želja i potreba naših klijenata/kupaca/korisnika usluga, kako bi na efikasan i efektivan način zadovoljili želje i potrebe kupaca. Zbog toga su odnosi sa klijentima jednan od ključnih faktora strategije kompanije, trudeći se da u prvi plan uvijek stavljamo klijente.